KONKURS – LIST DO ŚW. MIKOŁAJA


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania Zwycięzców w Konkursie „List do Świętego Mikołaja” [dalej Konkurs] organizowanym na fanpage Opaliński Nieruchomości [dalej Fanpage].

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Arkadiusz Opaliński, Opaliński Nieruchomości z siedzibą w Rzeszowie, ul. Słowackiego 11, 35-060 Rzeszów, NIP: 8992788419; [dalej Organizator].

3. Konkurs zostanie zorganizowany w serwisie internetowym Facebook (www.facebook.com), na Fanpage Opaliński Nieruchomości (https://www.facebook.com/opalinskirealestate/)

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

6. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.

7. Konkurs rozpoczyna się 7 grudnia 2022 roku i kończy 18 grudnia 2022 roku o godz. 23:59.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Fanpage Opaliński Nieruchomości w dniu 20 grudnia 2022 r.

§ 2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które posiadają konto osobiste w serwisie Facebook [dalej Profil].

2. Zabrania się tworzenia fałszywych kont w serwisie Facebook oraz uczestnictwa w Konkursie za ich pośrednictwem, niedozwolone jest również dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani pozostałych podmiotów biorących udział w przygotowaniu Konkursu.

4. Zadaniem konkursowym [dalej Zgłoszenie] jest zrobienie zdjęcia listu do Świętego Mikołaja, a następnie wstawienie go pod postem konkursowym w serwisie Facebook.

5. Każdy Uczestnik może dodać tylko jedno zgłoszenie.

6. Zwycięzcą zostaje jedna osoba, która opublikuje najciekawszy list do Świętego Mikołaja, w mniemaniu powołanej do tego celu komisji konkursowej składającej się z przedstawiciela Organizatora.

7. Zamieszczając zdjęcie lub tekst pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada stosowne prawa do jego wykorzystania. W przypadku nieprawdziwości oświadczenia, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje, w szczególności roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych.

§ 3 Nagrody

1. W Konkursie zwycięża jedna osoba [dalej Zwycięzca].

2. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
Nagroda o wartości 300 zł.

§ 4 Wyłonienie Zwycięzcy i wysyłka nagród

1. Zwycięzca zostanie opublikowany na Fanpage Opaliński Nieruchomości w dniu 20 grudnia 2022 roku.

2. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika podczas dodawania Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie również prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika posługującego się fałszywymi danymi. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, wobec którego zachodzi podejrzenie, że nie posiada odpowiednich praw autorskich do hasła będącego podstawą Zgłoszenia w Konkursie.

3. Zwycięzcy są zobowiązani do wysłania wiadomości prywatnej do strony w celu ustalenia szczegółów odebrania nagrody w terminie 7 dni po opublikowaniu wyników. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych od publikacji Zwycięzcy na Fanpage, Zwycięzca nie prześle danych, traci prawo do nagrody.

4. Nagroda dla Zwycięzcy zostanie wysłana za pośrednictwem kuriera lub odebrana osobiście w ciągu 7 dni od momentu kontaktu Zwycięzcy z marką.

5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie ma możliwości wypłacenia równowartości nagrody ani rezygnacji z jej części.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem w wiadomości prywatnej na fanpage. Regulamin konkursu dostępny będzie również w siedzibie Organizatora.

5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w wiadomościach prywatnych na fanpage Organizatora.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.