Zakup zadłużonej nieruchomości - co musisz wiedzieć?

  • Data dodania: 28.06.2022
  • Autor wpisu: Opaliński Nieruchomości
Zakup zadłużonej nieruchomości zawsze wiąże się z ryzykiem, jednak w większości przypadków taki układ jest mocno opłacalny. Warto wiedzieć, że dokonując zakupu nieruchomości zadłużonej, należy do takiej transakcji o wiele lepiej przygotować się pod względem prawnym. Wskazane jest, by w przypadku nabycia nieruchomości, która jest zadłużona, skorzystać z pomocy doświadczonego pośrednika w obrocie nieruchomości, który okaże bezcenną pomoc.

Jak sprawdzić, czy nieruchomość jest zadłużona

Każdorazowo przed zakupem nieruchomości, należy dobrze zapoznać się z zapisami, które poczynione zostały w IV dziale Księgi Wieczystej. Musisz wiedzieć, że nieruchomości z długami, w tym właśnie dziale mają wpisane konkretne zapisy, które na to właśnie wskazują. Przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości, należy więc sprawdzić, czy na nieruchomości, którą zamierza się nabyć ciąży roszczenie. Powinieneś pamiętać o art. 65 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który to jasno wskazuje, że jako nabywca, będziesz dłużnikiem, gdyż zgodnie z zapisami prawnymi, wierzyciel ma prawo do zaspokojenia z nieruchomości swego długu bez względu na to, czyją własnością jest dane dobro nieruchome.

Zakup zadłużonej nieruchomości — jakie jest ryzyko

Powinieneś wiedzieć, że zakup zadłużonej nieruchomości wiąże się zawsze z szeregiem szans oraz zagrożeń. Nabycie takiej nieruchomości może być korzystne, gdyż możesz wynegocjować dużo lepszą cenę. Musisz jednak zadbać o to, by zmniejszyć ryzyko związane z takim zakupem. Uczynisz to po ustaleniu wysokości zadłużenia — będziesz mieć świadomość tego, jakie są warunki spłaty wierzycieli, musisz też dowiedzieć się, czy nieruchomość nie ma jakichś wad, na przykład natury prawnej. Bardzo wiele zależy od tego, kto jest wierzycielem długu w tym konkretnym przypadku. Pamiętaj, że jako nabywca nieruchomości nie ponosisz nigdy odpowiedzialności za długi zbywcy, związane z nieopłaconym czynszem oraz z dostawą mediów do nieruchomości. Tym, co Tobie grozi, jest ryzyko przejścia długów zabezpieczonych hipotecznie, ale również nieruchomość, które zamierzasz nabyć, może być obciążone umową dożywocia oraz stanowić przedmiot umowy najmu. Powinieneś zadbać o to, by z poprzednim właścicielem rozliczyć się ze stanu liczników, tak by poprzedni właściciel uregulował kwotę, która pokryje koszt należności wobec dostawców mediów. Przed dokonaniem zakupu mieszkania, zdecyduj się na dokonanie zapłaty za odpis Księgi Wieczystej, koszt jest niewielki, gdyż zapłacisz 30 PLN.

Czy dostane kredyt na zakup zadłużonej nieruchomości?

Do niedawna, zakup nieruchomości obciążonej długiem stanowił problem — banki często nie chciały finansować takiej transakcji. Obecnie jednak sytuacja uległa zmianie, gdyż zakup takiej nieruchomości nie generuje problemów, dodatkowego ryzyka. Do niedawna, banki finansowały wyłącznie nieruchomości obciążone hipoteką dobrowolną, gdzie dotychczasowy właściciel, od którego zamierzasz dokonać zakupu mieszkania, godzi się w sposób dobrowolny na obciążenie nieruchomości. Od jakiegoś czasu można również otrzymać kredyt na mieszkanie obciążone hipoteką przymusową, która wynika z zobowiązań publicznoprawnych oraz z nałożonych grzywien, oraz alimentów. Należy wiedzieć, że hipotekę z zadłużonej nieruchomości może wykreślić zarówno sprzedający, jak i kupujący. Wykreślenie hipoteki nastąpi zawsze po tym, jak sąd pozytywnie rozpatrzy sprawę. Chcąc starać się o kredyt na zakup zadłużonej nieruchomości, kupujący musi zadbać o to, by dopilnować treści zaświadczenia o saldzie kredytu, który pozostał do spłaty.